"Земля летела по законам тела, а бабочка летела как хотела", - Константин Кедров & Co на вечеринке в Доме Лосева на Старом Арбате, 10 сентября 2021 г.